เสริมการสอนกีฬาด้วยการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

เสริมการสอนกีฬาด้วยการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา

กีฬา – สะพานเอธิโอเปีย (STB) มีประสบการณ์มากมายในการใช้กีฬาเป็นหนทางในการเสริมสร้างพลังให้กับเด็กเร่ร่อน ตามความเป็นจริงทางสังคมหลายๆ อย่าง การใช้เครื่องมือพัฒนาเพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ ในกรณีของ STB 

เด็กเร่ร่อนจะได้รับบริการด้านสุขภาพและโภชนาการพร้อมกับการสอนกีฬา การสนับสนุนทางจิตวิทยาที่ STB มอบให้กับเด็กๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนด้านสุขภาพ ในสตรีมนี้มกิจกรรมมากมายเกิดขึ้น: การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาเสริม การให้คำปรึกษา และบริการให้คำปรึกษา เป็นต้น จุดมุ่งหมายของการบริการทางจิตวิทยาโดยทั่วไปและบริการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถทำได้ผ่านวิธีการต่างๆ: การสร้างความสัมพันธ์กับการสอนกีฬา การทำงานอย่างใกล้ชิดกับโค้ชสอนกีฬาและอื่น ๆ และจิตวิทยาเป็นแนวทางอิสระ สร้างความเชื่อมโยงกับการสอนกีฬาครูฝึกสอนกีฬาจะสอนเด็กๆ เกี่ยวกับการรับรู้ การยอมรับ และปรับปรุงร่างกายของพวกเขา ปัญหาหนึ่งในหัวข้อนี้คือ การใช้ยาชนิดต่างๆ ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร และอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเลิกใช้ยา แม้ว่าการทำเช่นนี้อาจนำไปสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นสำหรับบางคน 

แต่บางคนอาจเลิกไม่ได้ ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับนักจิตวิทยาที่จะสนับสนุนเด็กเหล่านี้และช่วยให้พวกเขารับมือกับนิสัยผ่านการให้คำปรึกษา การทำงานกับโค้ชสอนการกีฬาและอื่น ๆการทำความเข้าใจบริบททางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโค้ชในสนาม ซึ่งท้ายที่สุดแล้วต้องการความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาเพื่อระบุและให้การดูแลที่เหมาะสม การให้คปรึกษาทางจิตวิทยาเป็นแนวทางอิสระมีหลายกรณีที่การสอนกีฬาอาจไม่ได้ให้เหตุผลสำหรับการพัฒนาที่เพียงพอสำหรับบุคคลบางคน ในสถานการณ์เหล่านี้ จำเป็นต้องมีการให้คำปรึกษาทาจิตวิเป็นแหล่งสนับสนุนหลักเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่การสอนกีฬาไม่อาจระบุได้หากองค์กรเหล่านั้นผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของพวกเขาได้แสดงให้เห็นบทบาทพื้นฐานของกีฬาในกระบวนการของการบูรณาการและการขัดเกลาทางสังคม เช่น และในการมุ่งเน้นที่กิจกรรม

ทางกายภาพมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันจะบังคับ

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจินตนาการถึงมุมมองอื่นๆ สามารถส่งเสริมการพัฒนาบุคคลและสังคมในวงกว้างต่อไปได้โดยส่วนใหญ่แล้ว กีฬามักถูกมองว่าเป็นการออกกำลังกาย (เช่น วิ่งจ็อกกิ้ง) หรือเป็นรูปแบบการเล่นที่มีโครงสร้าง เน้นเป้าหมาย และแข่งขันได้ (เช่น บาสเก็ตบอลหรือกรีฑา) แง่มุมทางปัญญาและไม่ใช่ทางกายภาพของกีฬามักจะถูกบ่อนทำลาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นข้อดีทั้งหมดของ “การฝึกสมอง” ผ่านเกมกระด(หมากรุก สแคร็บเบิ้ล หมากฮอส โอเทลโล โก ฯลฯ) ก่อนที่จะพยายามสร้างผลกระทบทางคุณลักษณะแรกของการมีส่วนร่วมทางกีฬาคือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากสิ่งที่เราสาจินตนาการได้ เกมกระดานมีความสามารถที่จะครอบคลุมทั้งสองด้าน โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบ

สนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่า

นี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้ความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเกมกระดานสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน