สล็อต pgslot

สล็อต pgslot

อินเดีย – บ้านใหม่ของคริกเก็ตอัฟกัน

อินเดีย - บ้านใหม่ของคริกเก็ตอัฟกัน

หลังจากการร้องขอซ้ำๆ จากคณะกรรมการคริกเก็ตอัฟกานิสถาน (ACB) อินเดียและอัฟกานิสถานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจย้ำถึงความมุ่งมั่นของอินเดียในการสนับสนุนการเติบโตของคริกเก็ตในอัฟกานิสถานโดยเฉพาะ และรักษาความพยายามในการสร้างสันติภาพ แบบองค์รวมในประเทศที่มีความขัดแย้งโดยทั่วไป อัฟกานิสถานและอินเดียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ทำให้ทีมคริกเก็ตอัฟกันสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์กีฬา Shahid Vijay Singh Pathik สำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน...

Continue reading...